Kompatibilní kazety a padělky originálních náplní.

Jsou kompatibilní kazety zpravidla padělkem a proč? Jaká je kvalita kompatibilních kazet? Provedli jsme test kompatibilních kazet.

Problematika kompatibilních kazet je v ČR zásadním problém ačkoliv není takto vnímána. Ačkoliv všichni výrobci originálních tonerů a náplní mají na své náplně patenty, přesto jsou masově dováženy do ČR a ostatních zemí bývalého východního bloku kopie těchto výrobků ať už jsou prezentovány jako náplně originální anebo alternativní či kompatibilní. Pravdou je také, že odtud jsou v důsledku Schengenského prostoru a otevřených hranic dále dodávány do EU.

Jak je to možné?

Není žalobce, není soudce.

Z pohledu ekonomického a právního to v ČR platí dvojnásob. Pakliže není právní systém, který by ochránil práva výrobců a potažmo soudní systém který by flexibilně podal opatření vůči takovému chování u žádného z prodejců v obchodech natož na internetu, lze si jen těžko představit že dojde v brzké době ke změně.

Z pohledu ekologického je to obdobné. Pakliže by na každý prodaný toner byl účtován recyklační poplatek jako to je například u nového originálního elektro zboží, pak dává smysl alespoň částečně aspekt ekonomický. Ze zkušeností však víme, že zpětný odběr nikdo z prodejců kompatibilních kazet neřeší neboť k tomu nemá důvod.

Čili z naší vlastní hlouposti a krátkozrakosti vyplývá pouze okamžitý prospěch z nákupu levného toneru a nízkých nákladů na tisk.

Náhodných nákupem jsme vyzkoušeli několik kompatibilních náplní různých typů od různých dodavatelů.

Vždy se jednalo pouze o 100% nové náplně, žádné repasované cartrdige.

Balení - precizní, vše viditelně označeno typem cartridge a certifikáty. Zde je nutno uvést, že jsme se často setkali s kompatibilitou kazet s jinými typy kazet i značek ačkoliv výrobce tiskárny toto nedoporučuje!

Návod k použití v českém jazyce nebyl u žádného produktu. Jak je to možné když zboží jsme zakoupili v ČR?

Funkčnost - všechny kompatiblní kazety byly podrobeny testy funkčnosti. Vyzkoušeno bylo 300 ks kazet a 65 ks kazet vykazovalo vadu v tisku již při prvním vložení do stroje. Některé tonery byly již vysypané do krabice v okamžiku otevření.

Výtěžnost - vybrané typy nápní byly podrobeny testu výtěžnosti dle normy ISO 19752. Testováním bylo zjištěno, že výtěžnost uváděna výrobcem tiskárny je pro kompatibilní kazety při 5% pokrytí dosažitelná. U některý typů kazet však byla výtěžnost nižší až o 8%!

Zpětný odběr - zásadní otázka neboť součástí výrobku a jeho ceny není recyklační poplatek a není možné prodejci náplně vrátit. Výrobce tiskárny odmítl převzít použitou cartridge jiného výrobce což je pochopitelné. Za poplatek je tedy možnost doručit do sběrného dvora (náklady na likvidaci nutno kalkulovat do pořizovací ceny kompatiblní náplně).

Přidaná hodnota - absolužně žádná. Výrobek pochází z Asie čili žádná pracovní síla v ČR nevyrobila tento produkt ani se na něm nepodílena. Naopak jsme si přivezli nebezpečný odpad. Bezpečnostní list deklarovaný výrobce je pak z říše snů.

 

Jaký jsme vyvodili závěr?

Záměrně jsme neuvedli žádného výrobce kompatibilních kazet ani ceny, za které jsme kazety zakoupili.

Jaké jsou tedy výhody kompatibilních kazet?

- jednoznačně cena, neboť při porovnání s originálem je ve výši 1/4, v případě renovace řekněme 1/2.

 

Jaké jsou nevýhody kompatibilních kazet?

- kvalita, 20% vadných výrobků při náhodném testu je číslo vysoké

- žádný zpětný odběr použitých náplní z toho plynoucí požadavek na větší místo pro skladování prázdných i vadných

- náklady na řešení reklamací s dodavatelem (v případě eshopu emaily, volání, poštovné, u kamenné prodejny pak PHM) a v neposlední řadě je třeba brát na zřetel pořízení dalšího toneru poněvadž potřebujete ještě tisknout než bude reklamace vyřízena

- nižší výtěžnost, což je ukazetel který stále podstatná část uživatelů neumí monitorovat správně pokud vůbec (opravdu nelze stanovit živost cartridge dle data vložení do stroje). 

 

Domníváme se tedy, že pakliže by byla stanovena a jasně dodržována pravidla pro prodej kompatiblních kazet, čili by podmínky byly srovnatelné pro renovátory i dovozce pouze licencovaného zboží se souhlasem výrobce tiskového zařízení, cena takového zboží by byla vyšší (lze se domnívat že i kvalita v případně licence) a zákazník by měl více aspektů k rozhodování při nákupu mezi kompatiblní a recyklovanou náplní. A jak je výše uvedeno, rozumný člověk by vybral produkt který převažuje svými klady nad zápory.

Zdá se to jako nemožné, ale důležité je zde třeba také zmínit že v Německu jsou pravidla a zákonné předpisy vyžadovány a dodržovány zcela jiným způsobem a není žádných tajemstvím že například Canon vede v Německu v současné době desítky soudních sporů s prodejci kompatibilních náplní.

Doporučení testu kompatibilních kazet - neporovnávejte tonery a cartridge pouze dle čísla náplně, ale zvažte také ostatní faktory.

všechny články