Renovace tiskových náplní

Provedli jsme renovaci tisíců kazet, vytiskli jsme tuny testovacích stran.

Na základě dlouhodobého více než 13-ti letého vývoje a testování renovace tiskových náplní jsme získali vemi cenné know-how díky čemuž dnes můžeme vyrábět s jistotou repasované tonery té nejvyšší kvallity. Špičkový materiál jde ruku v ruce společně s precizními techologickými postupy čehož výsledkem je profesionálně renovovaná tiskává kazeta. Proto je hlavním partnerem pro dodávku materiálu k renovaci společnost Static Control Components, Ltd. Také díky tomu nabízíme širokou nabídku renovace tonerů, avšak hlavní devizou je profesionální renovace barevných náplní pro laserové tiskárny. Repasované tiskové náplně TONERSYSTEM jsou 100% výrobkem zaměstnanců firmy TONERSYSTEM v její výrobní lince v Ostravě. Známe podstatu a obsah našich výrobků a proto také se na nás můžete s důverou obrátit pro technickou podporu. Nejsme prodejci, ale výrobci. Naše výrobky díky poznatkům našich zaměstnanců a zákazníků dále zdokonalujeme. Jsme zásadně proti padělkům náplní výrobců tiskáren, které jsou masivně dodávány do EU. Tyto výrobky poškozují zpravidla autorská práva výrobců tiskáren a také solidní české podniky, které zaměstnávají občany ČR ve svých provozech.

Profesionální renovace tiskových náplní 

Výrobní proces renovace náplně je prováděn pouze proškolenými pracovníky společnosti TONERSYSTEM v souladu s předepsanými pracovními postupy dle ISO 9001 k profesionální renovaci náplní. Tyto výrobní postupy pro recyklaci kazet jsou stanoveny na základě vývoje a dlouholetých zkušeností pracovních firmy. Renovace náplně zahrnuje vždy kompletní demontáž kazety na dílčí součástky. Každý díl je po demontáži očištěn a důkladně analyzován. Opotřebené nebo poškozené součástky jsou poté nahrazeny novými. Po doplnění předpsaného množství tonerového prachu probíhá kompletace tiskové náplně. Každá renovovaná náplň je vždy na konci výrobního procesu důkladně testována na kvalitu tisku, tak aby byla garantována 100% kvalita tisku po celou dobu životnosti náplně. 

Pakliže si zakládáme na kvalitě tiskových kazet pro monochromatický tisk, tak v případě barevných tiskových náplní jsou kritéria ještě přísnější. Barevné tiskové kazety zpravidla vyrábíme pouze z virgin kazet (pouze 1x spotřebovaná tisková náplň). Barevné recyklované kazety tisknou s daleko větším pokrytím a tudíž i malá chybička je okamžitě znát. Abychom garantovali každou Vaši vytištěnou fotografii ve 100% kvalitě, dodržujeme striktně pravidla renovace barevných laserových náplní TONERSYSTEM. 

Důmyslné testování recyklováných náplní

Repasované náplně TONERSYSTEM vždy testujeme. Na základě výstupních testů a následujících analýz garantujeme 100% kvalitu recyklovaných náplní TONERSYSTEM. Díky důslednosti při výrobě jsme schopni poskytnou záruční lhůtu na výrobky TONERSYSTEM v délce 36 měsíců. Záruka se vztahuje také na zařízení, kde je náplň instalována. V případě, že by došlo prokazatalně k poškození nebo zničení tiskárny v důsledku použití náplněn TONERSYSTEM, garantujeme plnou náhrudu škody formou opravy nebo nákupu nové tiskárny až do výše 5.000.000,- kč. U nových tiskáren pak přebíráme záruku namísto výrobce v okamžiku vložení toneru do tiskáreny.

 

Výtěžnost recyklovaných tiskových kazet TONERSYSTEM je shodná nebo vyšší než u originální tiskové náplně. Kapacita počtu vytištěných stran je uváděna vždy jako 5% pokrytí tištěného dokumentu při srovnatelných provozních podmínkách. Pro ilustraci uvádíme stranu s pokrytím 5%.

Výtěžnost náplní TONERSYSTEM je testována v souladu s normou ISO 19752. Kapacita počtu stran každé kazety není dána časovým úsekem tj. nerozhoduje jak dlouho byl toner v tiskárně, ovšem počtem skutečně vytišněných stran.

Běžný kancelářský monochromatický tisk může odpovídat přiloženému dokumentu, avšak v okamžiku kdy tisková data obsahují obrázky, grafy nebo jinou grafiku výtěžnost tiskové kazety klesá. Podle velikosti takovéto grafiky může klesnout výtěžnost tiskové náplně i o více než 50% než je výchozí údaj výrobce tiskárny.

Orientačním ukazatelem stavu spotřebního materiálu může být tzv. elektronický čip, jímž je téměř každá tisková kazeta osazena. Ten uvádí počet vytištěných stran a orientační stav eventuálně zůstatek náplně. Tento čip však není nikak propojen se zásobníkem náplně a jeho údaj o zůstatku je orientační.

 

Precizní zpracování výrobku i obalu

Nedílnou součástí každého výrobku je oba. V případě recyklovaného toneru to plátí obzvlášť, nebo firma TONERSYSTEM dodává recyklované tonery do všech koutů ČR i SR. Proto je důležité, aby každý obal plnil svou funkci - chránit výrobek před poškozením. Každá tisková kazeta TONERSYSTEM je označena na obalu viditelnou etiketou s typem náplní, kompatibilními tiskárnami a také OEM kódem. Tisková kazeta TONERSYSTEM je vždy uložena také do černého neprůhledného sáčku chránící toner před slunečním svitem, ale zejména AIR-BAG obalem. Jedná se o foliový obal naplněný vzduchem, jež chrání toner vůči mechanickému poškození zejména během skladování a přepravy.

Takto zabalený recyklovaný toner od firmy TONERSYSTEM dorazí bezpečně kamkoliv si jen budete přát.

Kompletní sortiment výrobků TONERSYSTEM naleznete zde.
29.11.2016, Vsetín