Představení společnosti

Česká společnost TONERSYSTEM s.r.o., je dynamicky rozvíjející se výrobce renovovaných tonerů se sídlem v Ostravě. Jsme distributor originálního i alternativního spotřebního materiálu na území České a Slovenské republiky. Naše firma se od svého počátku orientuje na zákazníky, kteří požadují vysokou kvalitu renovovaných tonerů. Za téměř 10 let své historie firma získala dlouhodobým vývojem renovací tonerů velmi cenné zkušenosti v oblasti výroby tonerů, které dále investuje do svých výrobků, renovovaných náplní a služeb té nejvyšší kvality. Společnost TONERSYSTEM s.r.o. se tak stala jedním z významných výrobců renovovaných tonerů v ČR. Nedílnou součástí naších služeb je i servis a prodej tiskáren. 

Společnost TONERSYSTEM s.r.o., si je vědoma, že dosažení stanovených cílů je nutno realizovat skrze své zaměstnance a proto dbá na to, aby byli pracovníci pravidelně školeni a informování o skutečnostech směřujících k zvýšení jakosti, BOZP a EMS. Společnost má zpracovánu politiku integrovaného systému řízení jakosti (ISM). 

Dne 11.8.2014 došlo k změně adresy a provozovny společnosti TONERSYSTEM s.r.o., Office Centre Park Ostrava, Junácká 1077/110, 724 00 Ostrava - Stará Bělá.

Dne 15.7.2014 otevřela společnost TONERSYSTEM s.r.o. nové středisko pro Jižní Moravu ve Vsetíně, Jiráskova 1252.

S ohledem na požadavek zvýšení kapacity výroby, došlo ke dni 1.10.2015 k změně sídla společnosti TONERSYSTEM s.r.o. Nová adresa sídla a provozovny TONERSYSTEM s.r.o. je nyní Junácká 1077/110, 724 00 Ostrava-Stará Bělá.

Dne 1.3. 2018 společnost změnila prostory pro výrobu a renovaci tiskových kazet, nyní nově na ulici Sirotčí 1145/7, 70300 Ostrava-Vítkovice.

20.6.2018 společnost TONERSYSTEM FACILITY s.r.o. jako dceřinná společnost TONERSYSTEM s.r.o. zaměstává OZP a poskytuje také náhradní plnění na chráněném trhu práce (dříve chráněná dílna)

Odborná způsobilost

 

TONERSYSTEM s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN: ISO 9001 a ČSN EN: ISO 14001 výroba a renovace tiskových náplní

TONERSYSTEM s.r.o. má udělen souhlas Magistrátu města Ostravy pro manipulaci a nakládání s nebezpečnými odpady při renovaci tonerů. Smluvním partnerem pro ekologickou likvidaci odpadů renovace tonerů je OZO Ostrava.

TONERSYSTEM s.r.o. má sjednáno pojistné krytí proti škodám vůči třetím osobám do výše 5.000.000,- Kč. V případě poškození tiskového zařízení v důsledku závady na repasovaném toneru, garantujeme plnou náhradu škody.

TONERSYSTEM s.r.o. realizuje dodávky tonerů také formou náhradního plnění na chráněném trhu práce prostřednictvím své dceřinné společnosti TONERSYSTEM FACILITY s.r.o. Zákazníci, kteří mají zájem o dodávky tonerů nebo služeb skrze náhradní plnění dle §81/435 Zákona o zaměstnanosti, se na nás mohou s důvěrou obrátit.

TONERSYSTEM s.r.o. je účastníkem programu Zelená firma

TONERSYSTEM s.r.o. je obchodním partnerem Static Control Components pro renovaci tonerů

TONERSYSTEM s.r.o. je členem programu HP Business partner

TONERSYSTEM s.r.o. je certifikována dle ISO 19752